Trang 861, kết quả từ 8601 tới 8610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ KB III-50

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ KB III-50, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hon, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ KB III - 48

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ KB III - 48, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hoàmh Công Phomg

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàmh Công Phomg, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/4/198, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Cao Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ KB III - 19

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ KB III - 19, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ KB III - 19

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ KB III - 19, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn ít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ít, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...856857858859860861862863864...74341