Trang 855, kết quả từ 8541 tới 8550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Sà Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Sà Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/11/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Văn Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Khi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1989, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Lời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ CSVD

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CSVD, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ CSVD

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ CSVD, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...850851852853854855856857858...74341