Trang 885, kết quả từ 8841 tới 8850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Phạm Bá Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Mẫn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ La Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Thái Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Hè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hè, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Thành Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Võ Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Si

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Si, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...880881882883884885886887888...74341