Trang 886, kết quả từ 8851 tới 8860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Mai Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Canh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Vấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ngô Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lâm Văn Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Trà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...881882883884885886887888889...74341