Trang 884, kết quả từ 8831 tới 8840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Quốc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Quốc Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Mai Vă Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Vă Nữa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đặng Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...879880881882883884885886887...74341