Trang 887, kết quả từ 8861 tới 8870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Khưu Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khưu Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Văn Công Trệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Trệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Phong Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Phong Tập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Mẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mẹo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Hữu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hữu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Tường Tất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tường Tất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Văn Công Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...882883884885886887888889890...74341