Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Ngọc Thái

Nguyên quán Nga Bạch - Nga Sơn - Thanh Hóa

Hi sinh 29/05/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Ngọc Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Mai Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tam Đàn - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mai Duy Thái

  Nguyên quán Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Mai Duy Thái, nguyên quán Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hoá, sinh 1951, hi sinh 30/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Hồng Thái

  Nguyên quán Nga Thạch - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Mai Hồng Thái, nguyên quán Nga Thạch - Nga Sơn - Thanh Hoá, sinh 1951, hi sinh 16/02/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...