Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Mai Ngọc Thái

Sinh 1949

Hi sinh 29/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mai Ngọc Thái

  Nguyên quán Nga Bạch - Nga Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Mai Ngọc Thái, nguyên quán Nga Bạch - Nga Sơn - Thanh Hóa hi sinh 29/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Mai Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tam Đàn - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mai Duy Thái

  Nguyên quán Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Mai Duy Thái, nguyên quán Nga Điền - Nga Sơn - Thanh Hoá, sinh 1951, hi sinh 30/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Hồng Thái

  Nguyên quán Nga Thạch - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Mai Hồng Thái, nguyên quán Nga Thạch - Nga Sơn - Thanh Hoá, sinh 1951, hi sinh 16/02/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...