Trang 999, kết quả từ 9981 tới 9990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Đây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Đây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bộn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bộn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn út Lớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn út Lớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Bền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Quách Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Gia Hòa 1 - Xã Gia Hòa 1 - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...994995996997998999100010011002...74341