Trang 10075, kết quả từ 100741 tới 100750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần văn Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Liêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 5/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trần văn Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 26/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Phạm văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1969, hi sinh 23/7/1987, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Tăng Xuân Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tăng Xuân Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần văn Lện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Lện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Lê Nguyên Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nguyên Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần văn Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Lăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Huỳnh May

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh May, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...100701007110072100731007410075100761007710078...74341