Trang 10091, kết quả từ 100901 tới 100910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần văn Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hồ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Phạm Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Giới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 12/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Chánh - Xã Đại Chánh - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...100861008710088100891009010091100921009310094...74341