Trang 10113, kết quả từ 101121 tới 101130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 27/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần văn Dẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần văn Dẻo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Trần Hữu Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Nha, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Văn Công Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 14/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 25/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 29/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...101081010910110101111011210113101141011510116...74341