Trang 1012, kết quả từ 10111 tới 10120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Châu Văn Dứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Dứt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1960, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Quách Văn Chẹn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Chẹn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lữ Văn Sại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lữ Văn Sại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Giang Văn Hòn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Văn Hòn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đặng Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...100710081009101010111012101310141015...74341