Trang 1015, kết quả từ 10141 tới 10150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trương Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngươn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngươn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Rớt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Rớt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lục Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lâm Văn Na

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Na, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Quách Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...101010111012101310141015101610171018...74341