Trang 1024, kết quả từ 10231 tới 10240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Đoàn Văn Dạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Dạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lê Văn Mái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nữa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nữa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Hồng Văn Muôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Văn Muôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Xuyên - Thị trấn Mỹ Xuyên - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...101910201021102210231024102510261027...74341