Trang 1022, kết quả từ 10211 tới 10220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Ngói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ngói, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Châu Văn Còn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Còn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Châu Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Châu Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Cát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Cọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cọ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Châu Văn Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Chơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...101710181019102010211022102310241025...74341