Trang 1023, kết quả từ 10221 tới 10230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngươn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Ngươn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Châu Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Cao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Liêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 24/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Đào Ngọc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Lê Văn Nai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Kiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Kiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Sĩ Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sĩ Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Lê Văn Nghé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nghé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...101810191020102110221023102410251026...74341