Trang 1021, kết quả từ 10201 tới 10210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bé, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hoàng Minh Đắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Đắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Châu Văn Dành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Dành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/2/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trịnh Văn Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Vàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hòa Tú 2 - Xã Hòa Tú II - Huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

1...101610171018101910201021102210231024...74341