Trang 10301, kết quả từ 103001 tới 103010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Tự Ngư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tự Ngư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phùng văn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng văn Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Phước Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Ngô Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phùng văn Đến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng văn Đến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Trần Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm T. Buội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm T. Buội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phùng văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Phùng thị Thu Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng thị Thu Thủy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...102961029710298102991030010301103021030310304...74341