Trang 10321, kết quả từ 103201 tới 103210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Núi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Núi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trà Tấn Mau

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Tấn Mau, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lưu Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trà Hoằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Hoằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/70, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Huỳnh Rực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Rực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Huỳnh Dững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Dững, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trà Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trà Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/70, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Thị Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...103161031710318103191032010321103221032310324...74341