Trang 10384, kết quả từ 103831 tới 103840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Khuất Văn Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khuất Văn Thước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Vinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trung - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Huỳnh Tần Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tần Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Phạm văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 5/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...103791038010381103821038310384103851038610387...74341