Trang 10412, kết quả từ 104111 tới 104120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Hồ Sỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Gòn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Gòn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Phạm văn Na

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Na, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 15/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...104071040810409104101041110412104131041410415...74341