Trang 10407, kết quả từ 104061 tới 104070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Phạm văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Ngô Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tri, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 4/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trương thị Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương thị Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê thanh Quýt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê thanh Quýt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 5/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

1...104021040310404104051040610407104081040910410...74341