Trang 10429, kết quả từ 104281 tới 104290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Phạm văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Chưa rõ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 24/12/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 19/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hải - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...104241042510426104271042810429104301043110432...74341