Trang 10434, kết quả từ 104331 tới 104340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 10/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Nghĩa - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Văn Công Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Công Lâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 3. Liệt sĩ Lê Thị Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Châu -
 4. Liệt sĩ Phạm văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Huỳnh công Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh công Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 25/10/1988, hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm văn Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Phạm văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Nam Phước - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Phạm văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hóa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...104291043010431104321043310434104351043610437...74341