Trang 10612, kết quả từ 106111 tới 106120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT ái Nghĩa - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Trương Hý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lương Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hà Đức Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đức Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Đại Lãnh - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Hiệp - Xã Đại Hiệp - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Minh Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 8/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phạm Quang Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Huy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đại Sơn - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Chưa rõ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa rõ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

1...106071060810609106101061110612106131061410615...74341