Trang 10863, kết quả từ 108621 tới 108630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đỗ Duy Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Duy Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Minh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Võ Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Khôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Phạm Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Khuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Khuynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 23/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Khuya

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Khuya, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...108581085910860108611086210863108641086510866...74341