Trang 10876, kết quả từ 108751 tới 108760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Dương Hiển Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hiển Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Dương Hiển Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hiển Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Dương ẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương ẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đỗ Thị Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Trông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Trông, nguyên quán chưa rõ, sinh 19/, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 5/7/, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108711087210873108741087510876108771087810879...74341