Trang 10905, kết quả từ 109041 tới 109050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Khúc Thừa Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Thừa Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 13/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 9/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đặng Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Đào Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lưu Công Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Công Chánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109001090110902109031090410905109061090710908...74341