Trang 10900, kết quả từ 108991 tới 109000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Đức Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Cao Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cao Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phi Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ ... Thị Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Thị Ký, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Thị Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108951089610897108981089910900109011090210903...74341