Trang 10969, kết quả từ 109681 tới 109690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 19/10/1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 28/9/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 1/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Võ Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần điểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Thị Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 27/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109641096510966109671096810969109701097110972...74341