Trang 10972, kết quả từ 109711 tới 109720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Tấn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Tấn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Thị Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ TRần Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ TRần Đảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 12/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Dương Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Chanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109671096810969109701097110972109731097410975...74341