Trang 10970, kết quả từ 109691 tới 109700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Lê Ngọc Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyenx Công Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyenx Công Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Phan Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Dực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Dục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Phan Đình Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109651096610967109681096910970109711097210973...74341