Trang 1176, kết quả từ 11751 tới 11760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/7/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Văn Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Vệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đồng chí: Tưới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Tưới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Khoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khoang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...117111721173117411751176117711781179...74341