Trang 1173, kết quả từ 11721 tới 11730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Thị Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thị Huynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Cao Thị Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thị Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nông Văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đồng chí: Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Thiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Viết Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Viết Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Viết Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Viết Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...116811691170117111721173117411751176...74341