Trang 1171, kết quả từ 11701 tới 11710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Phó

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Phó, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Thị Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Diên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Triện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Triện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 22/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thái - Xã Vĩnh Thái - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...116611671168116911701171117211731174...74341