Trang 1282, kết quả từ 12811 tới 12820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Thị Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Thị Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đức Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Đạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Xứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Công Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Hàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Quốc Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quốc Thư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mã Trọng Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Trọng Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lý Dy Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Dy Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...127712781279128012811282128312841285...74341