Trang 1277, kết quả từ 12761 tới 12770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Bèn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Đình Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Tinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Văn Khiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Khiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Đình Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Tuý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Uyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đỗ A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đỗ A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...127212731274127512761277127812791280...74341