Trang 1280, kết quả từ 12791 tới 12800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nông Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Quốc Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quốc Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Xuân Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Nhiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Đông Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đông Kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đàm Quang Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Quang Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nông Văn Đầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Đầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông Ngọc Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Ngọc Liêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...127512761277127812791280128112821283...74341