Trang 2126, kết quả từ 21251 tới 21260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Sầm Mai Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sầm Mai Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hứa Mạnh Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Mạnh Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tư Măng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tư Măng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Từ Minh Tấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Minh Tấu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...212121222123212421252126212721282129...74341