Trang 2122, kết quả từ 21211 tới 21220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Bá Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bá Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Chổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chổi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Duy Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Duy Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Đình Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đức Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Trí Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Trí Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Minh Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Công Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...211721182119212021212122212321242125...74341