Trang 2128, kết quả từ 21271 tới 21280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Canh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Viết Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viết Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lang Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang Văn Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Xuân Bồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Bồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Đức Bường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Bường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 14/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...212321242125212621272128212921302131...74341