Trang 2228, kết quả từ 22271 tới 22280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nuê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thị Thanh Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thanh Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Văn Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Huy Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...222322242225222622272228222922302231...74341