Trang 2226, kết quả từ 22251 tới 22260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Phú Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Phú Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Tèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tèo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Văn Ni

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ni, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trương Văn Niềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Niềm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đông, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương văn Nhẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương văn Nhẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...222122222223222422252226222722282229...74341