Trang 2229, kết quả từ 22281 tới 22290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Ngọc Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Hiển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Hới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Thị Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Cao Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cao Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 14/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thanh Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...222422252226222722282229223022312232...74341