Trang 234, kết quả từ 2331 tới 2340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 2. Liệt sĩ Lường Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 3. Liệt sĩ Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 4. Liệt sĩ Đào Thế Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thế Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 5. Liệt sĩ Đinh Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn ứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ứng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 7. Liệt sĩ Đào Công Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Trực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 8. Liệt sĩ Mùi Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mùi Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 9. Liệt sĩ Đào Văn Mơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Mơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 10. Liệt sĩ Huỳnh Quang Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Quang Trinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...229230231232233234235236237...74341