Trang 232, kết quả từ 2311 tới 2320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 2. Liệt sĩ Đồng Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 3. Liệt sĩ Mai Văn Ré

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Ré, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 5/7/1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Bốy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Bốy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 5. Liệt sĩ Lê Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 9. Liệt sĩ Đỗ Đình Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Bảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Phắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Phắn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La

1...227228229230231232233234235...74341