Trang 355, kết quả từ 3541 tới 3550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Diệp Huy Cậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diệp Huy Cậy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Diệp Châu Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Diệp Châu Giác, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Dương Thành Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thành Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lý Sị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Sị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Niên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đào Văn Cững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Cững, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...350351352353354355356357358...74341