Trang 358, kết quả từ 3571 tới 3580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sau

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sau, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Phan Minh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Minh Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đặng Văn Trạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Trạng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đinh Long Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Long Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...353354355356357358359360361...74341