Trang 356, kết quả từ 3551 tới 3560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Quách Văn Quến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Quến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Dương Văn Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Sở, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Cô Văn Đúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cô Văn Đúng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Lước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Lước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cày, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

1...351352353354355356357358359...74341